Režiserska stolica se izrađuje od bukovog drveta. Režiserska stolica je rasklopljiva. Sklapanje i rasklapanje stolice se vrši po vertikali. Platno na režiserskoj stolici se vrlo jednostavno skida te se lako i održava. Na platnu je moguće uraditi sitoštampu u vidu logoa firme, brenda i sl.