Etno sto je dizajniran u stolarskoj radionici PEPI. Etno sto se izrađuje od bukovog drveta. Etno sto je u ponudi sa masivnom tablom dimenzija 80x80cm kao i 80x160cm. Etno sto je veoma masivan i stabilan. Etno sto je dizajniran po etno stolici "Jablanica", te se u kombinaciji sa njom i etno klupom "Jablanica" odlično uklapa u etno enterijerima.