Restoranska barska stolica je drvena barska stolica dizajnirana u radionici PEPI. Stolica se izrađuje od bukovog drveta. Restoranska barska stolica je veoma jaka i stabilna, bez obzira na svoju visinu, čemu su zaslužni prednji i zadnji nogari stolice koji formiraju trapez. Kao kod etno restoranske stolice, i kod restoranske barske stolice veze između nogara ostvarene su uklještenjem poprečnih elemenata u nogare, pri čemu su svi elementi od drveta idealno suvi. Kako barska stolica ima više ovakvih veza sa svih strana, može se zaključiti da je stolica veoma jaka i izdržljiva, kakva se i pokazala u praksi. Restoranska barska stolica je u ponudi sa dve ili sa tri letvice u naslonu. Barska stolica je idealna u kombinaciji sa etno restoranskom stolicom i restoranskim barskim stolom.