Etno klupa bez naslona se izrađuje od punog drveta. Drvena pešačka klupa je veoma jaka i stabilna. Klupa se izrađuje u dužimi od 100 do 160cm. Visina klupe iznosi 45cm. Sedaoni deo klupe je debljine 32mm i širine 32cm.